Obchodní podmínky

Níže uvedené podmínky upravují vaše používání našich webových stránek. Přístupem nebo používáním našich webových stránek nebo obsahu poskytovaného na našich webových stránkách nebo přes naše webové stránky přijímáte tyto podmínky v plném rozsahu; pokud nesouhlasíte s těmito podmínkami nebo s jakoukoliv částí těchto podmínek, nesmíte naše webové stránky používat.

Aiseesoft Studio si vyhrazuje právo tyto podmínky z času na čas revidovat bez předchozího upozornění. Revidované podmínky se budou vztahovat na používání našich webových stránek od data zveřejnění revidovaných podmínek na webových stránkách.

Prostřednictvím webových stránek FoneLab máte přístup k různým zdrojům a obsahu. Patří mezi ně software, webové stránky, data, zprávy, text, obrázky, fotografie a grafika.

Použití softwaru

Vaše užívání softwaru podléhá všem dohodám, jako je licenční smlouva nebo uživatelská smlouva, která je se softwarem dodávána nebo je s ním součástí. Než začnete stahovat, instalovat nebo používat software z této stránky, musíte souhlasit s podmínkami licenční smlouvy. V případě, že je Software poskytován na Stránkách nebo prostřednictvím těchto stránek a není licencován pro vaše užívání prostřednictvím licenčních podmínek specifických pro tento Software, můžete Software používat za následujících podmínek:

1. Software může být používán výhradně pro vaše osobní, informační, nekomerční účely;
2. Software nesmí být žádným způsobem upravován nebo měněn;
3. Software nemusí být znovu distribuován.

Všechna práva, nároky a zájmy, které nejsou výslovně uděleny, jsou vyhrazeny.

Použití materiálu

Všechna loga, úvodní obrazovky, záhlaví stránek, obrázky a grafika zobrazované na těchto stránkách jsou servisními značkami, ochrannými známkami a / nebo obchodními oděvy (společně „značky“) společnosti FoneLab nebo jejích poskytovatelů licencí třetích stran. Pokud není výslovně uvedeno jinak, je zakázáno používat, kopírovat, přenášet, zobrazovat, upravovat nebo distribuovat jakékoli známky v jakékoli formě nebo jakýmkoliv způsobem bez výslovného písemného souhlasu společnosti Aiseesoft a může dojít k porušení autorských práv, ochranných známek, soukromí a jakýchkoli dalších platných zákonů nebo zákonů. předpisy.

odškodnění

Souhlasíte s tím, že budete obhajovat, odškodňovat a zadržovat společnost Aiseesoft a její přidružené společnosti a jejich příslušné ředitele, vedoucí pracovníky, zaměstnance a zástupce od jakýchkoli nároků, ztrát, akcí, požadavků, škod, nákladů, závazků, ztrát a nákladů (včetně přiměřených nákladů). poplatky advokátů) vyplývající z vašeho uživatelského obsahu, jeho užívání nebo z porušení těchto Podmínek nebo s ním související.

copyright

Autorská práva na těchto webových stránkách (včetně textu, grafiky, loga, zvuků a softwaru) jsou vlastněna a licencována společností Aiseesoft Studio. Všechny materiály obsažené na těchto stránkách jsou chráněny mezinárodním zákonem o autorských právech a nesmí být kopírovány, reprodukovány, šířeny, přenášeny, zobrazovány, publikovány, upravovány nebo zpracovávány v jakékoli formě nebo jakýmkoliv způsobem nebo v jakémkoli médiu bez předchozího písemného souhlasu společnosti Aiseesoft Studio. Nesmíte měnit ani odstraňovat žádná autorská práva ani jiná oznámení z kopií obsahu.

Ochranné známky

Ochranné známky, loga a servisní značky („značky“) zobrazené na webových stránkách společnosti FoneLab jsou majetkem společnosti Aiseesoft nebo jiných třetích stran. Tyto nebo jiné ochranné známky nebo servisní známky společnosti FoneLab nesmíte používat bez předchozího písemného svolení společnosti Aiseesoft nebo takové třetí strany, která může tyto Značky vlastnit. FoneLab a logo FoneLab jsou ochranné známky společnosti Aiseesoft Studio.