Obchodní podmínky

Níže uvedené podmínky upravují vaše používání našich webových stránek. Přístupem nebo používáním našich webových stránek nebo obsahu poskytovaného na našich webových stránkách nebo přes naše webové stránky přijímáte tyto podmínky v plném rozsahu; pokud nesouhlasíte s těmito podmínkami nebo s jakoukoliv částí těchto podmínek, nesmíte naše webové stránky používat.

FoneLab Studio si vyhrazuje právo čas od času revidovat tyto podmínky bez předchozího upozornění. Upravené podmínky se budou vztahovat na používání našich webových stránek ode dne zveřejnění upravených podmínek na webových stránkách.

Prostřednictvím webových stránek FoneLab máte přístup k různým zdrojům a obsahu. Patří mezi ně software, webové stránky, data, zprávy, text, obrázky, fotografie a grafika.

Použití softwaru

Vaše užívání softwaru podléhá všem dohodám, jako je licenční smlouva nebo uživatelská smlouva, která je se softwarem dodávána nebo je s ním součástí. Než začnete stahovat, instalovat nebo používat software z této stránky, musíte souhlasit s podmínkami licenční smlouvy. V případě, že je Software poskytován na Stránkách nebo prostřednictvím těchto stránek a není licencován pro vaše užívání prostřednictvím licenčních podmínek specifických pro tento Software, můžete Software používat za následujících podmínek:

1. Software může být používán výhradně pro vaše osobní, informační, nekomerční účely;
2. Software nesmí být žádným způsobem upravován nebo měněn;
3. Software nemusí být znovu distribuován.

Všechna práva, nároky a zájmy, které nejsou výslovně uděleny, jsou vyhrazeny.

Použití materiálu

Všechna loga, úvodní obrazovky, záhlaví stránek, obrázky a grafika zobrazené na tomto webu jsou servisními značkami, ochrannými známkami a/nebo obchodním oblečením (souhrnně „známky“) společnosti FoneLab nebo jejích poskytovatelů licencí třetích stran. Kromě toho, co je zde výslovně povoleno, je používání, kopírování, přenášení, zobrazování, úprava nebo distribuce jakýchkoli značek v jakékoli formě nebo jakýmikoli prostředky bez výslovného písemného povolení společnosti FoneLab zakázáno a může porušovat autorská práva, ochranné známky, soukromí a jakékoli další platné zákony nebo předpisy.

odškodnění

Souhlasíte s tím, že budete bránit, odškodnit a chránit společnost FoneLab a její přidružené společnosti a jejich příslušné ředitele, vedoucí pracovníky, zaměstnance a zástupce před a proti jakýmkoli nárokům, ztrátám, akcím, požadavkům, škodám, nákladům, závazkům, ztrátám a výdajům (včetně přiměřených poplatky za právní zastoupení) vyplývající nebo související s vaším uživatelským obsahem, používáním webu nebo porušením kterékoli z těchto podmínek.

copyright

Autorská práva na tomto webu (včetně, bez omezení, textu, grafiky, log, zvuků a softwaru) vlastní a licencuje FoneLab Studio. Všechny materiály obsažené na této stránce jsou chráněny mezinárodním autorským zákonem a nesmí být kopírovány, reprodukovány, distribuovány, přenášeny, zobrazovány, publikovány, přizpůsobeny nebo s nimi v žádné formě nebo jakýmikoli prostředky nebo v jakýchkoli médiích bez předchozího písemného souhlasu FoneLab nakládáno. Studio. Z kopií obsahu nesmíte měnit ani odstraňovat žádná autorská práva ani jiná upozornění.

Ochranné známky

Ochranné známky, loga a servisní značky ("Značky") zobrazené na webových stránkách FoneLab jsou majetkem FoneLab nebo jiných třetích stran. Bez předchozího písemného souhlasu FoneLab nebo takové třetí strany, která může vlastnit známky, nesmíte používat tyto ani žádné jiné ochranné známky nebo servisní známky FoneLab. FoneLab a logo FoneLab jsou ochranné známky společnosti FoneLab Studio.