FoneLab > Zásady ochrany osobních údajů
Zásady ochrany osobních údajů
O společnosti Aiseesoft
Seznamte se s FoneLabem

Politika

Aiseesoft Studio bere ochranu vašich osobních údajů velmi vážně a přísně v souladu se zákony na ochranu údajů. Osobní údaje jsou shromažďovány na těchto webových stránkách pouze v rozsahu nezbytném z technických důvodů. Shromážděné údaje nebudou v žádném případě prodávány ani z jiných důvodů poskytnutých třetím stranám. Následující prohlášení vám poskytuje přehled o tom, jak tuto ochranu zajišťujeme a jaký druh údajů se shromažďuje pro jaký účel.

webová stránka

Na většině webových stránek společnosti Aiseesoft FoneLab můžete navštěvovat většinu oblastí bez zveřejnění osobních údajů. Aiseesoft pouze zaznamenává název domény, IP adresu a typ prohlížeče návštěvníků našich webových stránek prostřednictvím našich logovacích souborů webového serveru a analytických nástrojů v nepravidelných intervalech. Tyto informace používáme k zaznamenávání globálního přístupu na naše webové stránky.

Pro určité funkce vás požádáme, abyste poskytli Aiseesoft určité informace tak, aby fungovaly správně. Můžete se kdykoli rozhodnout, zda budete chtít pokračovat v instrukci, která vás vyzve k poskytnutí informací. V některých případech nebudete moci dokončit konkrétní krok v procesu, pokud nechcete poskytnout požadované informace. V následujících případech například požádáme o osobní údaje:

Pokud zadáte objednávku prostřednictvím našeho internetového obchodu, požádáme vás o poskytnutí informací potřebných pro zpracování objednávky. To může zahrnovat vaše jméno, adresu, e-mailovou adresu a číslo kreditní karty nebo bankovní údaje.

Pokud se přihlásíte k odběru newsletteru. Pokud jste se zaregistrovali k odběru newsletteru a již jej nechcete dostávat, můžete se kdykoli odhlásit pomocí možnosti odhlásit se v e-mailu nebo zasláním e-mailu pomocí níže uvedených kontaktních informací.

sušenky

Cookies jsou malé textové soubory, které jsou uloženy v počítači nebo v prohlížeči. Soubory cookie se načítají do prohlížeče při prvním použití produktu nebo služby. Cookies neobsahují žádné osobní údaje. Cookies můžeme používat k identifikaci prohlížeče, který používáte, aby se naše webové stránky zobrazovaly správně. Cookies používáme také na různých místech na našich webových stránkách, abychom mohli dokumentovat vaši návštěvu na webových stránkách Aiseesoft a umožnit efektivnější design webových stránek. Pokud nechcete, aby Aiseesoft nebo někdo jiný používal cookies, můžete zakázat instalaci cookie pomocí vašeho prohlížeče. I když máte také možnost kdykoli smazat soubory cookie z pevného disku počítače, pokud tak učiníte, možná nebudete moci používat některé funkce našich webových stránek, produktů a služeb.

Nástroje analytické služby Thrid-party

Google Analytics

používáme následující analytické nástroje třetích stran, abychom lépe porozuměli vaší interakci s našimi stránkami a používání našich produktů / služeb. Naším hlavním cílem je vytvořit pro vás uživatelsky přívětivější zážitek:

Používáme službu Google Analytics, službu webové analýzy od společnosti Google, Inc. („Google“). Služba Google Analytics používá soubory cookie, aby bylo možné analyzovat vaše používání našich webových stránek. Informace o používání našich webových stránek, které Cookie generuje, jsou obvykle převedeny na server Google v USA a tam uloženy. Než se tak stane, společnost Google zkrátí a anonymizuje vaši adresu IP (anonymní proces IP společnosti Google), pokud se nachází v členském státě Evropské unie nebo v jiných smluvních členských státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Celá IP adresa je přenesena na server Google v USA a uložena pouze ve výjimečných případech. Tato anonymizace zajišťuje, že adresu IP nelze sledovat zpět k vám. Společnost Google použije tyto informace k vyhodnocení vašeho používání webových stránek za účelem sestavení zpráv o aktivitách webových stránek společnosti Aiseesoft a poskytování dalších služeb souvisejících s používáním webových stránek a internetu. Společnost Google může tyto informace předat třetím stranám, je-li to vhodné, je-li to právně nařízeno, nebo pokud společnost Google uzavřela tyto údaje se třetími stranami. Google nebude přidružit vaši IP adresu k jiným datům Google. Používáním našich webových stránek výslovně vyjadřujete souhlas se shromažďováním a ukládáním vašich dat společností Google způsobem a pro účely popsané výše. Máte také možnost zabránit společnosti Google v získávání a zpracování dat generovaných soubory cookie a údaji souvisejícími s používáním našich webových stránek (včetně vaší IP adresy) stažením a instalací pluginu prohlížeče poskytnutého společností Google. Další informace o službě Google Analytics lze nalézt zde.

eCommerce

Aiseesoft používá zabezpečený server hostovaný společností SHAREit, 2Checkout a dalšími zpracovateli kreditních karet 3rd, které šifrují osobní údaje celého zákazníka včetně jména, adresy, čísla kreditní karty, data expirace kreditní karty atd. Předtím, než jsou odeslány k nám. Šifrování zabraňuje jakémukoli škodlivému používání vašich osobních údajů.

Můžete nám pomoci také tím, že přijmete opatření k ochraně vašich osobních údajů, když jste na internetu. Hesla často měňte pomocí kombinace písmen a čísel a ujistěte se, že používáte bezpečný webový prohlížeč, jako je Safari.

Pro zabezpečení vašich informací při přenosu používáme v případě potřeby software Secure Sockets Layer (SSL). Tento software šifruje informace, které odesíláte.

To platí samozřejmě i pro platby kreditními kartami. Informace o kreditní kartě se ukládají pouze dočasně a po předání příslušnému poskytovateli plateb

Je důležité, abyste učinili preventivní opatření proti neoprávněnému přístupu k heslu a počítači. Pokud počítač sdílíte s ostatními, nezapomeňte po každém sezení vždy odhlásit.

2Checkout

Agilní platforma eCommerce pro on-line prodej softwaru důvěryhodného softwaru a softwarových společností jako služeb k prodeji produktů prostřednictvím jakéhokoli kanálu a jakéhokoli modelu. Aiseesoft FoneLab používá 2Checkout k poskytování dobře definovaných, bezproblémových objednávek a podpory.

Sdílej to

Shareit® je systém, který zvyšuje popularitu aplikací díky využití výhod. Pracuje na jednoduchém a vysoce nákladovém systému Affiliate Marketing s nulovými náklady pro uživatele. Aiseesoft FoneLab používá SHAREit pro usnadnění nákupu výrobků.

Vaše data můžete kdykoli smazat. Vaše údaje používáme pouze k zpracování objednávky, tj. Jsou shromažďovány a zpracovávány pouze informace implicitně nezbytné pro případné nároky na úhradu.

Instalace a aktivace softwaru

Aktivace, zkušební prodloužení a odemknutí svobodného softwaru je dosaženo prostřednictvím aktivační rutiny při spuštění programu. Tento proces vyžaduje zakoupenou e-mailovou adresu a licenční klíč. Aktivace softwaru plné verze vyžaduje aktivní připojení k Internetu. Během procesu je navázáno připojení k licenčnímu serveru a je provedena kontrola platnosti. Neplatné licence / licenční klíče nebo klíče, které byly použity vícekrát, budou mít za následek zobrazení chyby v programu, která zmizí, jakmile bude program úspěšně aktivován. Platnost licence na produkt bude automaticky kontrolována online v pravidelných intervalech.

Při aktivaci programu s licenčním klíčem se přenášejí následující informace:

Licenční klíč

Kontrolní součet

Kód produktu

Čísla verzí

Pravidla pro vrácení a vrácení peněz

Aiseesoft Studio slibuje, že budeme vždy klást zájmy zákazníků. Aiseesoft si cení každého zákazníka a pracuje na tom, aby zákazníkům poskytl příjemný zážitek z produktů a služeb společnosti Aiseesoft. Aiseesoft software nabízí bezplatnou zkušební verzi, takže zákazníci mohou zkusit před nákupem. To vše pomáhá zákazníkům učinit informované rozhodnutí o nákupu a vyhnout se nákupu nesprávného produktu pro jejich potřeby.

První část:

Pokud se nacházíte v jedné z následujících situací, nabízíme Vám bezpodmínečnou náhradu.

Požadavek na úhradu způsobený nákupem:

1. Omylem zakoupíte nesprávný výrobek a poté si zakoupíte ten správný od naší společnosti najednou. Pokud to budete potřebovat, vrátíme vám nesprávný nákup.

2. Stejný produkt si zakoupíte dvakrát najednou a nebudete si vyměňovat žádný jiný výrobek. Jeden z nich vrátíme.

Požadavek na náhradu způsobený registračními informacemi:

1. Registrační informace a licenční kód nelze zákazníkovi včas zaslat kvůli problému se systémem a zpoždění způsobí, že zákazník nemůže provést důležitou a okamžitou konverzi. Zákazník dále nepotřebuje software. Po potvrzení všech těchto situací provedeme refundaci, pokud budete potřebovat.

2. Nesprávné registrační informace jsou zasílány zákazníkovi z nějakého důvodu, který způsobuje, že zákazník nemůže provádět důležité a okamžité konverze. Zákazník dále nepotřebuje software. Po potvrzení všech těchto situací provedeme refundaci, pokud budete potřebovat.

Požadavek na refundaci způsobený problémem produktu:

1. Pokud jsou v našem produktu závažné chyby, které ovlivňují běžné používání zákazníka, vrátíme peníze po potvrzení tohoto problému týmem podpory.

2. Pokud zákazník zakoupí nesprávný výrobek nebo zakoupený výrobek nemůže splnit některé z požadavků zákazníka z důvodu nesprávného nebo rozmazaného popisu produktu na našich webových stránkách, vyměníme si nesprávný nákup za ten, který může splnit vaši potřebu jako první. Pokud zákazník trvá na refundaci, provedeme refundaci.

Vrácení Poznámka:

Vzhledem k tomu, že náš produkt je virtuální software, jakmile jsme poslali nemůžeme dostat zpět registrační kód. A také nevíme, zda zákazník používá registrační kód či nikoliv. Pokud tedy zákazník trvá na refundaci, odečteme 20% zakoupené ceny jako poplatek. Děkuji za pochopení.

Část dvě:

Pokud se nacházíte v jedné z následujících situací, nemůžeme vám vrátit peníze.

Požadavek na úhradu způsobený nákupem:

1. Vzhledem k tomu, že k provedení nákupu využíváme platební platformu třetí strany, nemůžeme potvrdit, zda je držitel karty k nákupu používá kreditní karta. Proto doporučujeme, aby držitel kreditních karet dobře držel kartu a snížil možnost použití kreditní karty bez oprávnění. Pokud k takové situaci dojde, zpravidla nebudeme provádět refundaci. Pokud zákazník trvá na vrácení peněz, požádáme naši platební platformu třetí strany o řešení problému a potřebu zákazníka poskytnout příslušný důkaz.

2. Pokud zákazník nakupuje nesprávný výrobek z našich webových stránek a poté od jiného výrobce zakoupí tzv. Správný produkt, neprovádíme refundaci.

Požadavek na náhradu způsobený registračními informacemi:

Neúspěšná registrace softwaru je způsobena nesprávným provedením zákazníka a registrační informace se ukázaly jako platné, pokud to zákazník požaduje, neprovádíme refundaci.

Požadavek na refundaci způsobený problémem produktu:

1. Zákazník chce převést chráněné soubory zakoupené z iTunes nebo z jiného místa, ale náš produkt tuto potřebu nemůže splnit. V případě, že si to zákazník vyžádá, neprovádíme refundaci, protože jsme již na tomto webu poskytli jasnou poznámku k tomuto problému.

2. Ani čtení výrobku na našich webových stránkách ani se snaží produkt před nákupem, mají zákazníci jen myslel, že výrobek může splnit jeho potřebu a koupil, a pak zjistil, že výrobek nemůže splnit jeho potřebu. V této situaci nebudeme provádět refundaci, pokud to zákazník vyžaduje.

3. Zákazník kupuje nesprávný produkt, který nemůže být podporován jeho počítačovým operačním systémem, jako je například Mac uživatelský software pro Windows verze. Pokud máme podobný software pro správný OS, rádi bychom si vyměnili produkt za zákazníka. Pokud nemáme, je nám líto, že refundaci nelze provést.

4. Zákazník nakupuje nesprávný výrobek z naší partnerské webové stránky nebo zakoupený produkt nemůže splnit některé z potřeb zákazníka kvůli nesprávnému nebo rozmazanému popisu produktu na webové stránce affiliate. Zákazník musí kontaktovat pobočku, kde je produkt zakoupen, a hledat řešení.

Požadavek na vrácení peněz se provádí dlouho po zakoupení:

Vzhledem k tomu, že k uskutečnění nákupu používáme platební platformu třetí strany a některá platforma má časové omezení pro vrácení peněz. Pokud zákazník zakoupí produkt déle než 90 dní, bez ohledu na to, z jakého důvodu je požadována náhrada, neprovádíme refundaci. Doufám, že to můžete pochopit.

Ostatní

Ochrana Aiseesoft a třetích stran: Zveřejníme účty a osobní údaje zákazníků, pokud jsme k tomu vázáni zákonem, nebo pokud je zveřejnění nezbytné k prosazení našich Všeobecných obchodních podmínek nebo jiných smluv nebo k ochraně našich práv nebo práv třetí strany. To zahrnuje výměnu dat se společnostmi specializujícími se na prevenci a minimalizaci rizika porušení a podvodů s kreditními kartami. Výslovně prohlašujeme, že v této souvislosti nebudou předány žádné údaje společnostem pro ekonomické využití, které by byly v rozporu s touto politikou ochrany soukromí.

S Vaším souhlasem: Ve všech ostatních případech vás budeme informovat, zda mají být osobní údaje předány třetím stranám a dá vám možnost dát svůj souhlas.

Copyright © 2019 Aiseesoft Studio. Všechna práva vyhrazena.